PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  stupanj stupanj stupanj stupanj stupanj   stupanj
DVORANA A              
10:00              
18:00  2 Master Level  Next Level 3 7. stupanj 2. stupanj      
20:30 Next Level 6 4. stupanj 2 Master Level 7. stupanj      
19:00               Next Level 8
               
DVORANA B              
10:00              
18:00 Next Level 4 Next Level 1 Master Level 4.stupanj       
20:30 2. stupanj Next Level 7 6. stupanj 2.stupanj       
19:00             6. stupanj 
               
DVORANA C              
10:00              
18:00 Master Level       Next Level 6 1. stupanj     
20:30  2 Master Level 2 Master Level 4. stupanj 2 Master Level       
19:00             Master Level
               
DVORANA E              
10:00              
18:00 3. stupanj  8. stupanj   Next Level 1 Master Level       
20:30 1. stupanj Next Level 6 Master Level  1. stupanj       
19:00             4. stupanj