PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  stupanj stupanj stupanj stupanj stupanj   stupanj
DVORANA A              
10:00              
18:00  2 Master Level  Next Level 2 6. stupanj 1. stupanj      
20:30 Next Level 5 3. stupanj Master Level 6. stupanj 2 Master Level    
19:00               Next Level 7
               
DVORANA B              
10:00              
18:00 Next Level 3 8. stupanj  Next Level 8 3.stupanj       
20:30 1. stupanj Next Level 6 5. stupanj 1.stupanj       
19:00             5. stupanj 
               
DVORANA C              
10:00              
18:00 Master Level  Master Level  1. stupanj  Next Level 5      
20:30  2Master Level 2. stupanj 3. stupanj 2 Master Level       
19:00             Master Level
               
DVORANA E              
10:00              
18:00 2. stupanj  7. stupanj   8. stupanj Master Level       
20:30 1. stupanj Next Level 5 Master Level  3. stupanj       
19:00             3. stupanj