PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
  stupanj stupanj stupanj stupanj stupanj   stupanj
DVORANA A              
10:00              
18:00   Master Level  Next Level 5 Next Level 1 Master Level      
20:30  Next Level 8 1. stupanj 2 Master Level Next Level 1      
19:00             Master Level
               
DVORANA B              
10:00              
18:00 Next Level 6 1. stupanj  Master Level 6.stupanj       
20:30 4. stupanj Master Level 1. stupanj 4.stupanj       
19:00             8. stupanj 
               
DVORANA C              
10:00              
18:00   2 Master Level  1. stupanj    1. stupanj       
20:30  2 Master Level 6. stupanj  8. stupanj  2 Master Level      
19:00              
               
DVORANA E              
10:00              
18:00 5. stupanj  Next Level 2 Next Level 3 4. stupanj      
20:30   Next Level 8  Master Level   3. stupanj       
19:00             6. stupanj