Osnovna pravila
Redovan rekreativni program Studija sastoji se od Osnovnog programa, Next Level i Master level naprednih programa.
Program se održava u grupama od max. 9 ili 12 cura (ovisno o dvorani u kojoj grupa radi) i to jednom tjedno, a jedan Pole Dance Fitness sat (u nastavku PDF sat) traje 120 minuta. Cijena je definirana na bazi ciklusa od 4 PDF sata.
Osnovni program sastoji se od 8 stupnjeva podijeljenih u cikluse. Jedan stupanj traje dva ciklusa, odnosno 8 PDF sati, odnosno 8 tjedana.
Next Level sastoji se od 8 stupnjeva podijeljenih u cikluse. Jedan stupanj traje dva ciklusa, odnosno 8 PDF sati, odnosno 8 tjedana.
Trajanje Master Levela nije vremenski niti stupnjevima ograničeno, ali također se trenira po stupnjevima i jedan stupanj traje dva ciklusa, odnosno 8 PDF sati, odnosno 8 tjedana.


Treninzi se odvijaju svim danima uključujući i praznike izuzev dvije pauze kroz godinu i to tjedan dana u vrijeme Uskrsa i tri tjedna u vrijeme Božića. Redovna sezona prestaje sredinom lipnja, ali za sve zainteresirane polaznice organiziraju se posebni ciklusi kroz ljeto pod nazivom Summer Edition.
Termin (grupa) u kojem ste upisali redovan rekreativni program je vaš matični termin i poželjno je da na većinu PDF sati  dolazite u to vrijeme. Studio zadržava pravo promjene termina u skladu sa svojim pravilima.


Rasformiravanje grupa i promjena termina
Rasformiravanje grupa, odnosno promjena termina grupa, događa se onog momenta kada se stvore uvjeti za rasformiravanje neke određene grupe po sljedećim pravilima:
Na Osnovnom programu Studio spaja isključivo grupe istog stupnja i to u onom momentu kada ima dovoljno mjesta u terminima u koje se mogu rasporediti polaznice iz neke grupe tog istog stupnja. Kada se stvore takvi uvjeti rasformirava se u pravilu ona grupa koja u tom trenutku ima najmanji broj polaznica. Ukoliko polaznicama ne odgovaraju ponuđeni termini mogu birati bilo koji drugi termin na nižim stupnjevima od onog na kojem one treniraju. U izuzetno iznimnim slučajevima Studio može pojedinoj polaznici odobriti prelazak na viši stupanj uz odrađene privatne sate kako bi polaznica mogla dostići program višeg stupnja te mogla kvaliteno nastaviti trenirati sa nekom grupom višeg stupnja, a bez da ometa rad te grupe.
Na Next Level programu Studio spaja grupe istog stupnja ili stupnj više ili niže grupe kada se za to stvore uvjeti po istim ostalim pravilima kao i na Osnovnom programu.
Na Master Level programu Studio spaja po potrebi bilo koje grupe, kada se za to stvore uvjeti, po istim ostalim pravilima kao i na Osnovnom i Next Level programu.

Propušteni sati, odrade
Ukoliko propustite jedan ili više PDF sati imate mogućnost, uz predhodno ispunjene uvjete, taj sat odraditi u nekom drugom terminu. Pravo na odradu svog propuštenog PDF sata imate samo ukoliko ste pravovremeno (minimalno 12 sati prije početka svog PDF sata) najavile svoj nedolazak. Svoj propušteni PDF sat možete odraditi u nekom od ponuđenih, već postojećih, termina u kojima imate pravo na odradu i u kojima su stvorenu uvjeti za odradu u skladu sa pravilima Studija. Studio se ne obvezuje na određeni vremenski period u kojem vam je dužan osigurati odradu, jer su odrade isključivo dobra volja Studija da vam osigura način na koji ćete maksimalno iskoristiti plaćenu uslugu. Također Studio zadržava pravo da svoj sustav odrada u bilo kojem momentu promijeni ili ukine ukoliko se pokaže da se isti zloupotrebljava ili remeti kvalitetu rada grupa.
Evidenciju o odradama za svaku polaznicu vodi njena instruktorica. Svoje odrade možete koristiti dok ste redovna korisnica rekrativnog programa Studija i podmirujete na vrijeme sve svoje obveze. Raskidom ugovora, odnosno prestankom redovnog i kontinuiranog treniranja, gubite pravo na do tada ostvarene odrade.
Ukoliko želite rezervirati sat odrade, potrebno je javiti se vašoj instruktorici i provjerite ima li mjesta i u kojoj grupi. Vodite računa o tome da je broj polaznica u grupama ograničen i odrade se rezerviraju po principu „tko prvi“. Da bi se uopće omogućile odrade izuzetno je važno da svojoj instruktorici javite i kada niste u mogućnosti doći jer time otvarate slobodno mjesto u vašoj grupi za odradu nekim drugim polaznicama (korisnicama).
Polaznicama koje ne dođu na svoj sat, a nisu se prethodno javile neće biti omogućeno odraditi taj propušteni sat. Isto vrijedi i za polaznice koje su se najavile za odradu u određenoj grupi, a nisu došle na sat.
Po pravilima Studija odrađivati se može na sljedeći način:

Polaznice od 1. - 8. stupnja Osnovnog programa mogu odrađivati u grupama svojeg ili nižeg stupnja.
Polaznice 1. – 8. stupnja Next level programa mogu odrađivati na svojem stupnju, na svim nižim stupnjevima uključujući i Osnovni program, te u grupama Next Level programa stupanj višim od stupnja na kojem one redovno treniraju.
Polaznice Master Levela mogu odrađivati u svim grupama koje u tom momentu postoje u Studiju.


Pravila plaćanja redovnog rekreativnog programa
Plaćanje se vrši po ciklusima koji imaju jediničnu i nedijeljivu cijenu. Jedan ciklus uključuje vremenski period od 4 tjedna, odnosno uključuje 4 PDF sata (svaki traje 120 minuta). Plaćanje prvog ciklusa u sezoni je na 1. PDF treningu u sezoni  za “stare” polaznice, odnosno na prvom PDF satu ikada za novoupisane polaznice. Plaćanje za sljedeći ciklus je na 4. PDF satu.  Svaki sljedeći ciklus plaća se nakon četiri PDF sata, odnosno na četvrtom PDF satu ciklusa za naredni ciklus. Ukoliko polaznica nije u mogućnosti doci na 4. sat članarinu može podmiriti na prvom sljedećem satu na koji dođe. U protivnom neće moći prisustvovati satu.

Raskid ugovora, odnosno prestanak korištenja usluga redovnog rekreativnog programa, odnosno odlazak iz grupe, polaznica je dužna najaviti do 4. PDF sata zadnjeg ciklusa kojem prisustvuje. U protivnom je dužna platiti za naredni ciklus, jer se za nju čuva mjesto u grupi.