Redovni Pole Dance Fitness - Pole Philosophy program

Članarina
uključuje 4 tjedna treniranja, 1 tjedno sat od 120 minuta
osigurava vam mjesto u vašoj grupi
mogućnost odrada

350,00 kuna

ukoliko polaznica trenira dva puta (2 sata od 120 minuta tjedno)

600,00 kuna

Ostale usluge

Radionice  
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija 150,00
Za vanjske korisnice                        200,00
Private dancer  
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija    200,00
Za vanjske korisnice                        250,00
Privatni sat  
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija  
jedna osoba                            250,00
svaka dodatna do max. 3 osobe                75,00 po osobi
Za vanjske korisnice
jedna osoba                           

300,00
svaka dodatna do max 3 osobe                    150,00 po osobi
   
Najam dvorane za grupu sa instruktoricom- po satu (60 minuta)
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija
 
do 5 cura                             
od 6 do 12 cura                           
Za vanjske korisnice
do 5 cura                               
od 6 do 12 cura                           

Najam dvorane bez instruktorice
1 h (60 minuta)

Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija   
Za vanjske korisnice
500,00
700,00

700,00
1.000,00
100,00
150,00
 
Privatni party sat (rođendani, djevojačke večeri,...)
2 h (120 minuta)
 
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija   
do 5 cura                             
od 6 do 12 cura                           
Za vanjske korisnice
do 5 cura                               
od 6 do 12 cura            
600,00
800,00


800,00
1.000,00
   
Mirror class
1h (60 minuta)
mogu koristiti isključivo polaznice redovnog
Pole Dance Fitness programa         250,00
   
Drop in
isključivo za polaznice redovnog
Pole Dance Fitness programa        


90,00
Sve cijene usluga izražene su u vrijednostima sa PDV-om.