Cjenik

Redovni Pole Dance Fitness – Pole Philosophy program


Članarina

uključuje 4 tjedna treniranja, 1 tjedno sat od 120 minuta
osigurava vam mjesto u vašoj grupi
mogućnost odrada
60,00 EUR
ukoliko polaznica trenira dva puta (2 sata od 120 minuta tjedno)110,00 EUR

Ostale usluge

Radionice – 120 minuta
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija30,00 EUR
Za vanjske korisnice40,00 EUR

Private dancer
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija35,00 EUR
Za vanjske korisnice45,00 EUR
Privatni sat
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija
jedna osoba35,00 EUR
svaka dodatna do max. 3 osobe10,00 EUR po osobi
Za vanjske korisnice
jedna osoba45,00 EUR
svaka dodatna do max 3 osobe15,00 EUR po osobi
Najam dvorane za grupu sa instruktoricom- po satu (60 minuta)
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija
do 5 cura70,00 EUR
od 6 do 12 cura100,00 EUR
Za vanjske korisnice
do 5 cura100,00 EUR
od 6 do 12 cura140,00 EUR
All About radionice
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija 16,00 EUR
Za vanjske korisnice 22,00 EUR
Privatni party sat (rođendani, djevojačke večeri,…)
2 h (120 minuta)
Za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness studija
do 5 cura80,00 EUR
od 6 do 12 cura110,00 EUR
Za vanjske korisnice
do 5 cura110,00 EUR
od 6 do 12 cura135,00 EUR
Mirror class
1h (60 minuta)
mogu koristiti isključivo polaznice redovnog
Pole Dance Fitness programa
35,00 EUR
Drop in
isključivo za polaznice redovnog
Pole Dance Fitness programa
15,00 EUR

Sve cijene usluga izražene su u vrijednostima sa PDV-om.