Redovni program

Paralelno s razvojem našeg studija razvija se i Pole Philosophy program. Kroz godine osluškujemo želje naših članica, pratimo svjetske trendove, ali i surađujemo sa stručnjacima kineziologije, psihologije i plesne pedagogije. Naš plesni program, iako strogo strukturiran, živo je biće koje se mijenja poput jezika, pa tako kao i jezik dobiva nove riječi, konstrukcije, dinamiku i naglaske. Na svom programu konstantno radimo, usavršavamo ga i prilagođavamo članicama kako bi ispunili njihove želje. Naš know-how ne zadržava se samo na programu, tj. na vježbanju elemenata i plesu, već on sadržava i glazbu kao vrlo važnu plesnu podlogu svakog pojedinog treninga, individualan pristup instruktorice svakoj članici, motivaciju kroz tjednu korespondenciju i komunikaciju sa članicama, organizaciju samog treninga te dodatni razvoj članica kroz radionice i izazove koji se pred njih postavljaju. Program Pole Philosophy podijeljen je na 3 dijela: Osnovni program, Next Level i Master Level.

Paralelno s razvojem našeg studija razvija se i Pole Philosophy program. Kroz godine osluškujemo želje naših članica, pratimo svjetske trendove, ali i surađujemo sa stručnjacima kineziologije, psihologije i plesne pedagogije. Naš plesni program, iako strogo strukturiran, živo je biće koje se mijenja poput jezika, pa tako kao i jezik dobiva nove riječi, konstrukcije, dinamiku i naglaske. Na svom programu konstantno radimo, usavršavamo ga i prilagođavamo članicama kako bi ispunili njihove želje. Naš know-how ne zadržava se samo na programu, tj. na vježbanju elemenata i plesu, već on sadržava i glazbu kao vrlo važnu plesnu podlogu svakog pojedinog treninga, individualan pristup instruktorice svakoj članici, motivaciju kroz tjednu korespondenciju i komunikaciju sa članicama, organizaciju samog treninga te dodatni razvoj članica kroz radionice i izazove koji se pred njih postavljaju. Program Pole Philosophy podijeljen je na 3 dijela: Osnovni program, Next Level i Master Level.