Osnovni program

Osnovni program organiziran je u osam stupnjeva od kojih svaki traje po osam tjedana. Treninzi se održavaju jednom tjedno i traju po 120 minuta.


Na osnovnom programu krećemo od svladavanja tehničkih osnova. Članice se upoznaju s pokretom i kroz zagrijavanje s vježbama na podu, uče se nazivi elemenata i njihovo pravilno izvođenje, tranzicije i povezivanje elemenata te oslobađanje kroz iste i to od trenutka dok je element samo statičan do trenutka kada postaje plesni. Osim na šipci, uči se i izvođenje elemenata na zidu, podu te fotelji. Svi elementi uče se metodološki, vježbanjem, ponavljanjem i korekcijama od strane instruktorica te se svladavaju dok ne postanu plesna rutina. Iz sata u sat svladavaju se rotacije, inverzije, penjanje, letenje, kontrola i koordinacija tijela, ravnoteža, hvatovi te razne tehnike kretanja oko i na šipci. Svi elementi se vježbaju na obje strane (na lijevu i desnu ruku), a uče se i combo elementi tj. spajanje elemenata kako bi plesni dio bio što fluidniji i slobodniji.

Na osnovnom programu članice očekuje upoznavanje plesnih osnova. Plesne osnove su načini plesa kao što su: ples u valu, korištenje naglasaka u plesu, fluidnost, a uče se i plesna kretanja S-hod i S-dizanje, kretanje kroz prostor te osjećaj za prostor. Nakon osnova slijedi plesna improvizacija, nakon svladavanja plesne rutine članice se polako usmjeruje i vodi do otkrivanja vlastitog plesnog izričaja. Treningu se dodaje i plesna meditacija kroz koju članice još slobodnije koriste vlastito tijelo i koja im olakšava plesnu improvizaciju. Uči se kako koristiti prostor, glazbu, tempo i dinamiku, ali i oufit kao jedan od načina izražavanja vlastite individualnosti. Lagano se počinje s plesom u zoni.

Svaki stupanj programa ima svoj fokus i svaki od njih daje naglasak na određeni dio programa kako bi ga svaka članica što lakše i brže svladala. Fokusi su primjerice upoznavanje s pokretom (1. st.), disanje (3. st.), meditacija (6. st.)… Svaki stupanj osnovnog programa je cjelina za sebe, ali cjelina koja se nadovezuje jedna na drugu te kroz tu gradaciju i strukturu članicama je omogućeno postupno, ali temeljito, sigurno i konstantno napredovanje iz sata u sat, iz stupnja u stupanj.
“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”