Privatni sat

Pole Dance Fitness – Pole Philosophy studio u svojoj ponudi ima Privatni sat za svoje redovne polaznice i vanjske korisnice.
Privatni sat obavezno uključuje zagrijavanje našim standardnim vježbama na podu u trajanju  cca 25 minuta. Nakon toga instruktorica se individualno posvećuje željama polaznice i fokusira na segment (ples, šipka, lap dance,…) koji polaznica želi usavršiti.

Maksimalan broj polaznica na Privatnom satu je 3.

Cijena Privatnog sata (60 min) za polaznice redovnog programa Pole Dance Fitness programa iznosi 250 Kn za jednu polaznicu, te dodatno 75 Kn za svaku dodatnu polaznicu (maksimalno ukupno 3). Za vanjske korisnice cijena Privatnog sata (60 min) iznosi 300 Kn za jednu polaznicu, te dodatno 100 Kn za svaku dodatnu polaznicu (maksimalno ukupno 3).